Sunday, 9 December 2012

Bumi dan Alam Semesta : Buruj (Latihan)

LATIHAN 
Pilih jawapan yang paling tepat. 
1.         Buruj adalah …..
A.  bebola gas yang menghasilkan cahaya
B.  objek yang berada hampir dengan Matahari
C.  gugusan bintang yang membentuk corak di langit
D.  gugusan planet yang membentuk corak-corak tertentu
 
 
  • Gabungan beberapa bintang
  • Membantu menunjuk ke arah selatan
  • Boleh dilihat di sepanjang langit selatan

2.    Penerangan di atas adalah sesuai untuk Buruj …
A.  Pari
B.  Biduk
C.  Belantik
D.  Skorpio 
            
 
3.    Rajah 1 menunjukkan satu Buruj yang terdapat di langit. Apakah yang mewakili  P,Q,R, dan S?
A.  planet
B.  Bulan
C.  Matahari
D.  bintang   
                   
4.    Pasangan berikut  menunjukkan arah yang betul kecuali …
A.  Biduk -  utara
B.  Pari - selatan
C.  Skorpio - selatan
D.  Belantik - utara 

5.    Antara berikut yang manakah merupakan kegunaan utama buruj pada zaman dahulu?
A.  Untuk upacara pemujaan
B.  Untuk hiburan pada malam hari
C.  Untuk  mengubati penyakit berjangkit
       D.  Untuk menentukan arah pada waktu malam

7 comments: