Friday, 16 November 2012

RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN


SIAPA MAKAN SIAPA?
Ø Herbivores – haiwan makan tunbuhan
Ø Carnivores – haiwan makan haiwan lain
Ø Omnivores – haiwan makan haiwan dan tumbuhan
PERKAITAN
Ø Rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan.
Ø Dalam rantai makanan, tumbuhan disebut pengeluar dan haiwan sebagai pengguna.
Ø Siratan makanan merupakan gabungan dua atau lebih rantai makanan.
Ø Perubahan jumlah hidupan dalam satu rantai makanan akan memberi kesan kepada jumlah hidupan lain dalam rantai makanan tersebut

RANTAI MAKANAN
1.     Contoh rantai makanan

2.     Semua rantai makanan bermula dengan pengeluar (tumbuhan).
3.     Pengeluar membina makanan secara fotosintesis.
4.     Tikus, ular dan helang ialah contoh pengguna.
5.     Pengguna yang memakan pengeluar disebut pengguna primer. 
     Biasanya haiwan herbivor atau omnivor.
6.     Pengguna yang memakan pengguna primer disebut pengguna 
     sekunder.  Biasanya haiwan karnivor atau omnivor.
7.     Tenaga dipindahkan di sepanjang rantai makanan.
8.     Tenaga berasal daripada Matahari.
9.     Dalam kehidupan sebenar, hubungan yang lebih kompleks 
     akan membentuk siratan makanan.

2 comments: