Saturday, 17 November 2012

LATIHAN RANTAI MAKANAN
LATIHAN RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANANSIRATAN MAKANAN1.
Dalam kehidupan sebenar hidupan tidak makan atau dimakan oleh sejenis hidupan sahaja. Beberapa rantai makanan akan bergabung untuk membentuk hubungan makanan yang dikenali sebagai siratan makanan.
2.
Contoh siratan makanan
Habitat : Sawah padi3.
Dalam contoh siratan makanan di atas terdapat 6 rantai makanan:
 

 
4.
Kepentingan siratan makanan
 
(i)
Memastikan kemandirian spesies-jika sesuatu haiwan hanya memakan sejenis makanan sahaja dan sekiranya makanan itu telah habis dimakannya, haiwan itu akan mati kebuluran.
 
(ii)
Hidupan boleh memperolehi makanan daripada pelbagai sumber.
 
(iii)
Apabila mana-mana rantai makanan dalam siratan makanan terganggu, bilangan hidupan dalam siratan makanan akan berubah.
Contoh : Pengurangan bilangan tikus akibat diracun akan mempengaruhi bilangan ular.
 
(iv)
Terdapat saling pergantungan di antara pelbagai hidupan dalam siratan makanan.

Friday, 16 November 2012

KOSWER RANTAI MAKANAN & SIRATAN MAKANAN


RANTAI MAKANAN 2


RANTAI MAKANAN 1


RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN


SIAPA MAKAN SIAPA?
Ø Herbivores – haiwan makan tunbuhan
Ø Carnivores – haiwan makan haiwan lain
Ø Omnivores – haiwan makan haiwan dan tumbuhan
PERKAITAN
Ø Rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan.
Ø Dalam rantai makanan, tumbuhan disebut pengeluar dan haiwan sebagai pengguna.
Ø Siratan makanan merupakan gabungan dua atau lebih rantai makanan.
Ø Perubahan jumlah hidupan dalam satu rantai makanan akan memberi kesan kepada jumlah hidupan lain dalam rantai makanan tersebut

RANTAI MAKANAN
1.     Contoh rantai makanan

2.     Semua rantai makanan bermula dengan pengeluar (tumbuhan).
3.     Pengeluar membina makanan secara fotosintesis.
4.     Tikus, ular dan helang ialah contoh pengguna.
5.     Pengguna yang memakan pengeluar disebut pengguna primer. 
     Biasanya haiwan herbivor atau omnivor.
6.     Pengguna yang memakan pengguna primer disebut pengguna 
     sekunder.  Biasanya haiwan karnivor atau omnivor.
7.     Tenaga dipindahkan di sepanjang rantai makanan.
8.     Tenaga berasal daripada Matahari.
9.     Dalam kehidupan sebenar, hubungan yang lebih kompleks 
     akan membentuk siratan makanan.

Saturday, 10 November 2012